Оновлено
2018-05-14
15:46

Конкурсні предмети для здобуття ОКР "бакалавра" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" у 2018 році

за сертифікатами ЗНО:

  • для держзамовлення:

1) українська мова та література - 0,25;

2) математика - 0,25;

3) географія або історія України - 0,4;

  • для договірних умов:

1) українська мова та література - 0,25;

2) історія України - 0,25;

3) географія або математика - 0,4.

 

Орієнтовна вартість навчання - 16700 грн/рік.

 

 

Перелік документів:

До заяви вступник додає:

 - документ державного зразка про повну загальну середню освіту (базову загальну середню освіту, документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);

- 4 фотокартки розміром 3×4;

- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче 124 за 200 бальною шкалою із профілюючого предмету (географія) не нижче 140 балів. [1]

- папку;

- 4 конверти;

 

      За довідками просимо звертатись в деканат географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича за телефонами: (0372) 58-48-55, 58-48-62, 52-32-86.

або на кафедру геодезії, картографії та управління територіям: (0372) 58-48-52

  З повагою, завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями проф. Петро Олексійович Сухий[1] На освітній напрямок «Геодезія, картографія та землеустрій» вступники подають сертифікати УЦОЯО з української мови та літератури, математики, географії або історії України (профілюючий предмет за вибором абітурієнта);


      У період реформування земельних відносин в Україні, на ринку праці виникла потреба у підготовці нового напряму фахівців землевпорядного характеру. В цих умовах із 2001 року на кафедрі географії України та картографії розпочалась підготовка фахівців зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр», спеціалізації «Управління територіями». Згодом, виникла ідея створення окремої кафедри – геодезії, картографії та управління територіями. Ця ідея належить доктору географічних наук, професору Ярославу Івановичу Жупанському.

      Кафедра геодезії, картографії та управління територіями створена в складі географічного факультету з 1 вересня 2009 року. Завідувачем кафедри є д. геогр. н., проф. Сухий Петро Олексійович.

     Кафедра здійснює підготовку бакалаврів із напряму підготовки «6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій» (спільно із біологічним факультетом), спеціалістів та магістрів спеціальностей: «7.08010103/8.08010103 – Землеустрій та кадастр» (спільно із біологічним факультетом). У 2012 році акредитовано спеціальність “Геодезія” напряму підготовки «6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій» за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та “магістр” спеціальностей: «7.08010101/ 8.08010101 – Геодезія».

     Напрямки наукової діяльності кафедри:

 - системне моделювання землекористувань і комплексна організація території;

- оптимізація топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастрових та моніторингових робіт із застосуванням ГІС-технологій;

- оцінка містобудівної та споживчої якості земель населених пунктів, кадастрового, економіко-планувального, функціонального, історико-культурного, екологічного, ландшафтного та ін. тематичного зонування території;

- методологія і методика моніторингу земель та природних ресурсів, геодезичні, геоекологічні, ландшафтні та ін. види моніторингу земель та пов’язаних із ними природних ресурсів і техногенних процесів;

- тематичне картографування для геоекологічного моніторингу та паспортизації земель, забудованих територій, інженерних та природних об’єктів;

- прогнозування та планування розвитку територій із врахування регіональних особливостей природних і суспільних потреб.

     Нинішня господарська практика потребує фахівців за означеним напрямом підготовки.

     Зокрема набуті навички та уміння дозволяють випускникам пов’язувати своє майбутнє з широким спектром видів господарської діяльності. Загалом найпоширеніші з них:

- геодезичні та землевпорядні роботи;

- територіальне планування та архітектура;

- інженерна геодезія, будівництво та моніторинг об’єктів (гідротехнічних споруд);

- геодезичне забезпечення інженерно-геологічних досліджень;

- маркшейдерія (геодезичне забезпечення підземних розробок корисних копалин);

- організація міського проектування та планування на основі ГІС-технологій;

- аналіз та прогноз надзвичайних ситуацій на основі ГІС;

- проектування та оптимізація дорожніх мереж та об’єктів комунікацій з використанням ГІС-засобів;

- розробка та підтримка сучасних картографічних веб-сервісів;

- розробка систем підтримки та прийняття рішень для управління земельними ресурсами;

- ведення різноманітних видів кадастрів з використанням баз геоданих;

- наукова діяльність.

    Матеріально-технічне забезпечення кафедри цілком відповідає потребам навчального процесу з підготовки фахівців. На кафедрі створено навчально-науковий дослідницький полігон для проведення геодезичних та навчальних практик. Із-поміж сучасних електронних приладів на кафедрі наявні електронний тахеометр, комплект GPS приймача Promark 100, трасопошукач; 22 теодоліти та 15 нівелірів. Окрім того для забезпечення потреб навчального процесу функціонує сучасний комп’ютерний клас з відповідними програмним забезпеченням.

     Майбутні випускники кафедри геодезії, картографії та управління територіями географічного факультету ЧНУ після завершення навчання мають широкі можливості для працевлаштування на підприємствах та в установах Державної служби геодезії, картографії та кадастру (ДНВП « Чернівецький геоінфоцентр», «Український державний інститут інженерно-геодезичних вишукувань та зйомок» та ін.) та в організаціях, які виконують топографо-геодезичні роботи і займаються питаннями приватизації земель (ДП «Чернівецький науково-виробничий та проектний інститут землеустрою», Обласне управління містобудування та архітектури, Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міськради, будівельні організації та приватні підприємства, що займаються питаннями розробки землевпорядної документації для потреб органів місцевого самоврядування). Окрім того, зростає частка працевлаштованих працівників в компанії ІТ-сектору, де відчувається гостра потреба в фахівцях по роботі з інформаційними системами.

     Кафедрою налагоджена співпраця із 161 топогеодезичним центром Збройних сил України, на базі якого здійснюється проведення частини навчальних геодезичних практик (практика GPS), ДНВП «Чернівецький геоінфоцентр» Укргеодезкартографії, підписана двостороння угода про співпрацю з метою підготовки висококваліфікованих кадрів з Національним університетом «Львівська політехніка» та Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка.

     Отже, кваліфікацію бакалавра (молодшого інженера) з геодезії та землеустрою можна отримати на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями географічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

     По завершенню навчання за напрямом підготовки студенти мають право на п’ятому курсі обрати відповідні спеціальності із поміж яких: геодезія та землеустрій і кадастр. Підготовка фахівців здійснюється на п’ятому курсі за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр та спеціаліст.

    

Шановні абітурієнти !

Щиро запрошуємо Вас до навчання на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями географічного факультету

Чернівецького національного університету.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterZ[Љ@%'Hchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.