Оновлено
2018-05-14
15:46

Навчальні дисципліни

Перелік навчальних дисциплін для підготовки фахівця ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.08010101 «Геодезія»

№ п/п Назва дисципліни К-ть годин К-ть кредитів
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Нормативні навчальні дисципліни
 1. Цивільний захист  36  1
2. Педагогіка і психологія вищої школи 108 3
3. Господарське та трудове право 36 1
4. Наукова іноземна мова діяльності 54 1,5
Вибіркові навчальні дисципліни
5. Інтелектуальна власність 36 1
6. Вища освіта і Болонський процес 36 1
Цикл природничо-наукової підготовки
Нормативні навчальні дисципліни
7. Охорона праці в галузі  36 1
8. Методика викладання геодезії у вищій школі  54 1,5
9. Інформаційні технології в наукових дослідженнях 36 1
10. Методологія та методика наукових досліджень 54  1,5
Цикл професійної та практичної підготовки
Нормативні навчальні дисципліни
11. Ліцензування і патентування наукової продукції  36 1
12. ГІС в кадастрових системах 144 4
13. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання 108 3
14. Інженерна фотограмметрія 108 3
15. Вища геодезія 144 4
16. Інженерна геодезія  162  4,5
Вибіркові навчальні дисципліни
17. Геодезична астрономія 54 1.

Список дисциплін
НазваШифр дисципліни
Основи вищої геодезії-
Геодезичні роботи в землеустрої-
Геодинамічні процеси та їх картографування-
Територіальне проектування і районне планування-
Загальні закономірності розвитку геосистем-
Геодезична астрономія-
Охорона праці в геодезії-
ГІС в кадастрових системах-
Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання-
Інженерна фотограмметрія-
Картографічне моделювання природних та соціально-економічних ресурсів-
Математична обробка геодезичних вимірів-
Інформаційні технології та менеджмент в землеустрої -
Земельні ресурси та розвиток АПК-
Практикум з геоінформаційного картографування-
Основи геодезії і топографії-
Інженерна геодезія (спец. геодезія)-
Аерокосмічні методи дослідження (АКМД)-
Топографія-
Електронні геодезичні прилади-
Основи управління та організації території-
Практика навчальна геодезична-
Географічні інформаційні системи6.040104/3.13
Туристичний практикум 6.050400
Дистанційне зондування Землі6.070501; 6.070502
Картографія (для напряму "Геодезія та землеустрій")6.070904/ПП.03
Інженерна геодезія 6.08010/00/ВП.1
Інженерна геодезія та практикум 6.08010/00/ВП.1
Проектування доріг місцевого значення6.08010/00/ВП.3
ГІС і бази даних6.08010/00/ФП.2
Супутникова геодезія6.08010/00/ФП.5
Інформаційні системи в управлінні територіями 6.08010/00/ЦЛС.4
Міжнародні аграрні ринкові відносини 6.08010/00/ЦНС.1
GPS-технології в землеустрої 6.08010/00/ЦПВ
Науково-дослідна робота в геодезії та картографії 6.08010/00/ЦПВ.1
Географічні аспекти регіонального розвитку6.08010/00/ЦПВ.4
Фотограмметрія та дистанційне зондування6.08010/00/ЦПН.2
Землевпорядне креслення та комп'ютерна графіка6.08010/00/ЦПС.1
Методика викладання землевпорядкування у ВШ 6.080101/00/Г1.1
Геодезія6.080101/00/ЦПН.1
Картографія (для напряму "Туризм")6.140103/С 5.02
Організація та прогнозування АПК 8.070904/00/ ПН2.5
Методологія та методика наукових досліджень 8.08010101; 8.08010103
Інформаційні технології в наукових дослідженнях8.0810101
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterіпC·Њ@†‘ЙЩ-¬chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.